Peptein | Home
เสริมภูมิต้านทาน ให้ชีวิตไปต่อได้ ไม่ป่วยง่าย
เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานได้น้อยลง ร่างกายจึงต้องต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ หนักขึ้น เป็นสาเหตุ ให้เกิดการเจ็บป่วยง่าย และอ่อนเพลีย คุณจึงควรทาน Superfoods ที่มีวิตามินซีสูง เพื่อเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกาย
ช่วยดูแลสุขภาพปอด
เพราะในชีวิตประจำวันทำให้เราต้องสูดฝุ่นควันเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ขณะที่ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นภัยต่อสุขภาพปอด และนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆ เช่น ภูมิแพ้ ไอจามเรื้อรัง ปอดอักเสบ ไปจนถึงภาวะสมองขาดเลือด คุณจึงควรทาน Superfoods ที่ช่วยปกป้องดูแลปอดและ ทางเดินหายใจให้แข็งแรง